o mne / über mich

Dovoľte aby som sa predstavil - som Zdenko Ďurček, pochádzam z mesta Poltár. Pracoval som ca. 9 rokov v Bratislave ako konštruktér statiky pre rakúsku projekčnú kanceláriu - výkresy tvarov a hlavne výkresy výstuže. 
V roku 2011 som sa presťahoval z Bratislavy do Banskej Bystrici, kde som externe spolupracoval s firmami z Bratislavy a Banskej Bystrice. Momentálne žijem a pôsobím v Poltári.
V oblasti vystužovania mám viac ako 9. ročné skúsenosti, ovládam AutoCad na profesionálnej úrovni /viac ako 10r.prax/ a vlastním jednoduchý software na 2D vystužovanie.

Kresleniu výkresov pozemných stavieb som sa začal venovať vo firme Avant a.s. Lučenec, kde som pracoval ako kreslič a podieľal sa na tvorení projektov tejto firme. Vo väčšej miere sa jednalo kresličské práce pre architektov a projektantov na administratívnej 21.poschodovej budove 1.ESO Lučenec až po meracie práce.

Železobetónovými konštrukciami som sa začal zaoberať vo firme Rukon spol. s r.o. Bratislava, kde firma spolupracovala na projektoch rakúskej firmy. V prípade firmy Culmen spol. s r.o. Bratislava som sa zaoberal tvorbou výkresov tvaru a výstuže. Mojimi rukami prešlo množstvo typov konštrukcií. Vo veľkej miere to boli dopravné stavby, okrem toho priemyselné a občianske stavby.

Výkresovú dokumentáciu viem vyhotoviť podľa vašej potreby, ale v zásade sú to Eurocode, DIN, STN, ČSN, ÖNORM. Výkresovú dokumentáciu štandardne dodávam vo formáte plt, pdf, dwg. Ak by si situácia žiadala navýšiť objem prác, spolupracujem externe s firmou www.statici.sk, ktorí by sa podľa potreby mohli aktívne zapojiť do projektu. Firma statici.sk sa zaoberá aj spracovaním výkresovej dokumentácie oceľových konštrukcií.

Zdenko Ďurček
31 rokov, ženatý

Vzdelanie:
1996- 2000  Stredná priemyselná škola stavebná Lučenec, Odbor: pozemné staviteľstvo

Jazykové znalosti:
nemecký jazyk - pokročilý
anglický jazyk - základy

Priebeh zamestnaní:
09/2002 - 04/2004  Avant a.s. Lučenec - kreslič
- kreslenie výkresov pozemných stavieb v programe AutoCad
- meracie práce a zakresľovanie objektov
- práca v archíve: archivovanie dokumentov a výkresov

04/2004 - 06/2004  Rukon spol. s r.o. Bratislava - konštruktér statiky /práca pre rakúsku firmu Öhlinger + Metz ZT-Ges.m.b.H/
- výkresy výstuže v programe AutoCad a nadstavby na vystužovanie: Šmátrala

06/2004 - 02/2012  Culmen spol. s r.o. Bratislava - konštruktér statiky /práca pre rakúsku firmu Werner Consult a Spirk & Partner ZT-Ges.m.b.H/
- výkresy výstuže a debnenia v programe AutoCad a nadstavby na vystužovanie: Šmátrala + AbeW Obholzer
- komunikácia s materskou firmou vo Viedni
- koordinácia a rozdeľovanie práce

Súčastnosť - konštruktér statiky, cad konštruktér. Externá spolupráca s:
- Standing spol. s.r.o. Komárno /výkresy výstuže / - www.standing.sk
- Struktura SK spol. s.r.o. Bratislava /výkresy výstuže a tvaru/ - www.statici.sk
- PS Solution spol. s r.o. Bratislava /výkresy výstuže/ - www.pssolution.sk
- JK Projekcia spol. s r.o. Banská Bystrica /výkresy výstuže a tvaru, arch. plány/

Portfólio SK - POZRITE TU vo formáte pdf